O Nama

O firmi

SOKO TIM je osnovan 1991. godine u Niškoj Banji, a 1998. godine menja sedište u Novi Sad.

Krajem 2011. Szr SOKO TIM prerasta u SOKO TIM 021 DOO. Proizvodi predmete od duvane i brizgane plastike složenije geometrije.

Dizajn i izrada

SOKO TIM 021 pruža usluge izrade dizajna boce I izrade modela.

Da bi se ostvario ovakav vid poslovanja ,angažovani su stručni I osposobljeni kadrovi ,odgovarajuća proizvodna oprema za izradu duvane ambalaže , alati , vrhunska tehnologija I objekti u kojima su ostvareni primereni uslovi radne sredine po standardima .

Proizvodnja

SOKO TIM 021 proizvodi duvanu ambalažu zapremine od 100 ml do 20 l.

Ova ambalaža pre svega ima primenu u hemijskoj industriji, naftnoj industriji, autoindustriji, građevinarstvu, industriji kućne hemije i drugim. Proizvodnja se odvija korišćenjem alata SOKO TIM 021-a ili alata u vlasništvu korisnika. Pored ambalaže u SOKO TIM 021-u se proizvode i predmeti od plastičnih masa za upotrebu u građevinarstvu, za dečije igračke i druge svrhe.

Sistem menadžmenta

SOKO TIM 021 primenjuje I stalno unapređuje sistem menadžmenta kvalitetom saglasno zahtevima standarda SRPS ISO 9001 , ISO 14001 I OHSAS 18001.

Osvajanje novih tržišta kvalitetom svojih proizvoda I usluga stečenim ugledom na tržištu.

Politika integrisanog sistema menadžmenta

Naš Tim

Rukovodstvo redovno preispituje politiku i svojim delovanjem ostvaruje moto i osnovne principe politike integrisanog sistema menadžmenta.

Direktor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt

Logistika

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt

Komercijala

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt